menu

矢菅くん,川野先生,竹内先生とのDNA Logic Gateの論文がPLOS ONEにアクセプトされました

Hiroki Yasuga, Kosuke Inoue, Ryuji Kawano, Masahiro Takinoue, Toshihisa Osaki, Koki Kamiya, Norihisa Miki, *Shoji Takeuchi, “Serial DNA Relay in DNA Logic Gates by electrical Fusion and Mechanical Splitting of Droplets”, PLOS ONE, in press (2017)